wersja polska english version Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
         
   
 

 
Adwokat Wojciech Krakowski

  • W 2000 r. ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej pod tytułem 'Ochrona praw jednostki w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich';
  • W latach 2000 - 2003 pracował na samodzielnych stanowiskach specjalisty ds. prawnych w firmie konsultingowej a następnie w dużej spółce z branży spedycyjno-transportowej;
  • W 2002 r. rozpoczął aplikację sądową początkowo pozaetatową a od 2003 r. jako etatowy aplikant sądowy w okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej odbywaną w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;
  • We wrześniu 2005 r. zdał z oceną dobrą egzamin sędziowski;
  • W grudniu 2005 r., po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku, Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej podjęła uchwałę o wpisaniu go na listę adwokatów;
  • Od 2006 r. wraz z adw. Markiem Krupskim prowadzi własną nowoczesną kancelarię adwokacką;


 
   
 
Krakowski & Krupski S.C. w Bielsku-Białej